Parselizasyon

Bu işlemden sonra yüzeysel toprak işleme yapılarak, hazırlanan projeye göre drone ve uydu bağlantılı topografik cihazlarla sahanın parselasyonu yapılır.