Tek ve Çok Yıllık Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği

 • Arazi seçimi, toprak ve su analizleri
 • Mali ve teknik fizibilite hazırlanması
 • Komple işletme projelendirme
 • "Tür, çeşit ve anaç" tercihi ve analizleri
 • Hasat ve depolama teknikleri
 • Sulama programları
 • Makine techizat programları
 • Damla, Pivot ve Yağmurlama sulama sistemlerinin projelendirmesi
 • İlaçlama ve gübreleme programları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Danışmanlığı

 • Arazi seçimi, toprak ve su analizleri
 • Mali ve teknik fizibilite hazırlanmaası
 • Genel yatırım anazizleri
 • Topraklı ve topraksız sera kurulumu
 • Bitki koruma programı, sera dezenfeksiyonu
 • Topraklı ve topraksız serada yetiştiricilik danışmanlığı
 • Beslenme programı
 • Üretimi yapılacak tür ve çeşidin seçimi

Meyvecilikte Destek (Telli Terbiye) Sistemleri ve Uygulamaları Danışmanlığı

 • Terbiye sisteminin projelendirmesi
 • Telli terbiyede aksesuar tercihleri
 • Telli terbiyede sistem ve ürün tercihleri
 • Telli terbiye sistem bakımları
 • Dolu gölgeleme örtüsü
 • Sulama sistemi amaçlı telli terbiye
 • Doludan koruyucu amaçlı telli terbiye
 • Yatırım karlılık analizi

Üzüm Yetiştiriciliği (Modern Bağcılık)

 • Arazi seçimi, toprak ve su analizleri
 • Mali ve teknik fizibilite hazırlanması
 • Sofralık ve şaraplık bağ projelendirme
 • Tür, çeşit ve anaç tercihleri ve analizleri
 • Şarap üreticiliği
 • Makineli hasat işleme prosesleri ve depolama
 • Sulama programları
 • Makina, techizat programları
 • Budama programları
 • İlaçlama ve gübreleme programları
 • Telli terbiye tercihleri

Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği

 • Arazi seçimi, toprak ve su analizleri
 • Mali ve teknik fizibilite hazırlanması
 • Komple bahçe projelendirme
 • Tür, çeşit ve anaç tercihleri ve analizleri
 • Makineli hasat, işlemleri ve prosesleri ve depolama
 • Sulama programları
 • Makina techizat programları
 • Budama programları
 • İlaçlama ve gübreleme
 • Destek (Telli Terbiye) sistemleri

İşletmelerin Hijyen ve Dezenfeksiyon Danışmanlığı

 • Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kümes, kuluçkahane, depo ve kümes hayvanların hijyen ve dezenfeksiyonu.
 • Süt üretim tesislerinde ahır, sağımhane, buzağı bölümleri ve süt ineklerinin hijyen ve dezenfeksiyonu.
 • Her türlü hayvan kesimhanelerinin, gıda üretim işletmelerinin ve satış noktalarının hijyen ve dezenfeksiyonu.

Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği

 • Arazi seçimi, toprak ve su analizleri
 • Mali ve teknik fizibilite hazırlanması
 • Komple bahçe projelendirme
 • Tür, çeşit ve anaç tercihleri ve analizleri
 • Makineli hasat, işlemleri ve prosesleri ve depolama
 • Sulama programları
 • Makina techizat programları
 • Budama programları
 • İlaçlama ve gübreleme